Children's Menu

Children's Menu

  • Mini Shrimps$8.25
  • Mini Steak$7.25
  • Mini Chicken$6.5
  • Thin fried steak$5.99
  • Tempura Chicken$5.99
  • Shrimp Tempura$5.99
  • Macaroni & Cheese$5.99